Zapisy
test predyspozycji językowych – SZÓSTA KLASA

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Obecnie przyjmujemy zapisy do grupy A3.

Zajęcia rozpoczną się 2 marca 2024 r. i odbywać się będą w soboty w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w Komunikacie nr 2.

Prosimy o zapisywanie uczniów drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kursy-egzaminacyjne.pl

W zgłoszeniu należy podać:

  • typ kursu (kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych) i symbol grupy,
  • imię i nazwisko Ucznia,
  • imię i nazwisko Rodzica zgłaszającego udział Ucznia w zajęciach,
  • numer telefonu Rodzica.

Prosimy o wpisanie w zgłoszeniu następującej frazy:

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem kursu i akceptuję jego postanowienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o skorzystanie z kontaktu telefonicznego: 609 868 756 (godziny wieczorne).

Zapisanie Ucznia na kurs i przyjęcie do wskazanej grupy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez wysłanie zwrotnej wiadomości.

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

88 1020 4027 0000 1402 1835 2020

po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.