TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych pragnących kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej.