Organizacja
egzamin ósmoklasisty

Zajęcia dydaktyczne kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty (kursu ósmoklasisty) odbywają zwykle od pierwszej soboty października danego roku szkolnego (szczegółowy harmonogram zajęć dostępny w Komunikatach) do soboty poprzedzającej egzamin ósmoklasisty.

W czasie ferii zimowych i przerwy świątecznej zajęcia się nie odbywają.

W tygodniu ma miejsce jedno dwulekcyjne spotkanie przygotowujące do jednej części egzaminu ósmoklasisty.

Lekcje odbywają się w soboty w godzinach porannych i południowych.

Czas dydaktyczny podzielony został wg następującego porządku:

  • 9.00 – 10.30 kurs przygotowujący do części matematycznej egzaminu ósmoklasisty
  • 10.45 – 12.15 kurs przygotowujący do części polonistycznej egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli pojawia się konieczność organizacji kolejnych grup kursu przygotowującego do danej części egzaminu ósmoklasisty, zajęcia dydaktyczne odbywają się w najbliższym czasie dydaktycznym /np. utworzenie kolejnej grupy przygotowującej do części polonistycznej egzaminu ósmoklasisty powoduje, ze właściwe dla niej zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w godzinach 9.00 – 10.30.

Kolejne grupy kursu przygotowującego do danej części egzaminu ósmoklasisty prowadzone są przez tych samych nauczycieli i realizują ten sam program.

Szczegóły dotyczące organizacji pracy w danym roku szkolnym (harmonogram zajęć) są publikowane na początku roku szkolnego w sekcji KOMUNIKATY.