Regulamin
test predyspozycji językowych – SZÓSTA KLASA

1. Rodzice uczniów zapisanych na kurs powinni wpłacić na konto Prywatnego Studium Oświatowego Repetitio określoną w cenniku kwotę przed rozpoczęciem zajęć lub innym terminie uzgodnionym z Organizatorem.

2. Organizatorzy uznają, że obowiązuje zasada zgody na okazjonalny, warunkowany względami losowymi, udział ucznia w zajęciach innej grupy. Brak zgody na respektowanie tej zasady prosimy zgłaszać w chwili zapisania ucznia na kurs.

3. Rodzice ucznia mogą po zakończeniu pierwszych zajęć (w tym samym dniu) podjąć decyzję o rezygnacji z kursu. Niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora warunkuje zwrot wpłaconej kwoty.

4. W czasie ewentualnych przerw między zajęciami dydaktycznymi obowiązuje Uczniów zakaz opuszczania budynku Studium.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ucznia w czasie zajęć dydaktycznych i ewentualnych przerw między lekcjami.

6. Uczniowie nie zatrzymują i nie kopiują wykorzystywanych podczas lekcji ćwiczeń, aby nie były rozpowszechniane poza kursami organizowanymi przez Prywatne Studium Oświatowe Repetitio.

7. Uczestnicy kursu notują podczas zajęć wnioski, zasady konstrukcji i metody rozwiązywania ćwiczeń, nie przepisując treści wykorzystywanych podczas lekcji materiałów dydaktycznych.

8. Sprawdzianem skuteczności nauczania będzie między innym umiejętność przygotowania przez uczniów, dla współuczestników zajęć, ćwiczeń podobnych do przykładów przywołanych w materiałach dydaktycznych.

9. Na pierwsze spotkanie uczestnicy kursu przynoszą kartki z wydrukowanym imieniem i adresem e-mailowym. Uczeń może przekazać tę informację tym uczestnikom kursu, z którymi chciałby wymieniać skonstruowane przez siebie ćwiczenia i weryfikować poprawność ich wykonania.

10. Zapisując Ucznia na kurs, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych Studium w procesie rekrutacji (RODO).