Dlaczego my?

Polecamy Państwu usługi Prywatnego Studium Oświatowego „REPETITIO”, mając pewność że:

– wiemy, jak ważna i trudna jest owocna edukacja w wieku dojrzewania

-jesteśmy skuteczni, co potwierdzają wyniki wewnętrznych egzaminów oraz opinie uczestników kursów lub ich Rodziców

– jesteśmy jedną z najstarszych placówek oświatowych w Polsce przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego (wcześniej egzaminu wstępnego do szkół średnich, bowiem pomagamy młodzieży od 1989 roku);

– proponujemy unikatowe zajęcia: kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych (kompetencji językowych);

– współpracujemy z nauczycielami dysponującymi najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi ( przede wszystkim nauczycielami dyplomowanymi, egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu);

– współpracujemy z nauczycielami obdarzonymi charyzmatyczną osobowością, znakomicie potrafiącymi budować życzliwe relacje
z uczniami, wykonującymi swój zawód z pasją i oddaniem, świadomymi roli mistrza, mentora;

– przygotowujemy dla uczniów materiały dydaktyczne umożliwiające powtórzenie w domu omawianych treści programowych lub uzupełnienie wiedzy.