Koszty
egzamin ósmoklasisty

  • Koszty kursu przygotowującego do części polonistycznej i matematycznej  (2 części) – 1765 zł (jeśli kursant płaci w momencie zapisu).
  • Koszty kursu przygotowującego do części polonistycznej i matematycznej  (2 części) – 1815 zł (jeśli kursant płaci w ratach: 1000 zł w momencie zapisu i 815 zł do końca grudnia 2021 r.).
  • Koszt kursu przygotowującego do części polonistycznej lub matematycznej (jedna część) – 1040 zł.

Ponieważ termin egzaminu ósmoklasisty (język polski i matematyka) wyznaczony został na 24 i 25 maja 2022 r., tegoroczny kurs jest dłuższy od ubiegłorocznego. Umożliwi to uzupełnienie braków edukacyjnych,  które, zapewne, pojawiły się w minionym roku szkolnym.

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.