Koszty
test predyspozycji językowych – SZÓSTA KLASA

Koszt kursu przygotowującego do testu predyspozycji językowych wynosi 600 zł.

Opłatę  należy wpłacić na konto Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio” nr

88 1020 4027 0000 1402 1835 2020

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.