Kadra

Anna Dymitrowska – magister filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, kieruje działalnością Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio”, sprawuje nadzór metodyczny i pedagogiczny.
Andrzej Dymitrowski – magister filologii polskiej, teatrolog, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pomysłodawca i organizator Poznańskiego Festiwalu Teatrów „MARCINEK” w latach 2001-2012, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, naucza języka polskiego oraz skutecznie przygotowuje młodzież do testów predyspozycji językowych; potrafi zyskać sympatię, zainteresować słuchaczy oraz jasno przedstawić omawiane zagadnienie.
Patryk Jankowski – magister matematyki, nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Czerpie dużą satysfakcję z pracy z młodzieżą i jest przekonany, że zarówno matematyka, jak i fizyka mogą być przedmiotami zrozumiałymi dla każdego. Prywatnie pasjonuje się astronomią, kolarstwem i żużlem.
Teresa Tomczak-Olszowa – magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz średniej; egzaminator maturalny, gimnazjalny i ósmoklasisty; specjalista ds. badań i analizy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie konstruowania testów. Od wielu lat efektywnie i skutecznie przygotowuje uczniów od egzaminów z zakresu języka polskiego.