Kadra

Anna Dymitrowska – magister filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, kieruje działalnością Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio”, sprawuje nadzór metodyczny i pedagogiczny.
Andrzej Dymitrowski – magister filologii polskiej, teatrolog, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pomysłodawca i organizator Poznańskiego Festiwalu Teatrów „MARCINEK” w latach 2001-2012, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, naucza języka polskiego oraz skutecznie przygotowuje młodzież do testów predyspozycji językowych; potrafi zyskać sympatię, zainteresować słuchaczy oraz jasno przedstawić omawiane zagadnienie.
Ewa Miler – magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne na poziomie szkoły średniej i gimnazjum; autorka cenionych materiałów dydaktycznych, potrafi zainteresować, zmotywować i nauczyć.
Dariusz Kołodziejczyk – magister historii, nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie, historia jest jego pasją, od szeregu lat przygotowuje z zaangażowaniem młodzież do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Patryk Jankowski – magister matematyki, nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Czerpie dużą satysfakcję z pracy z młodzieżą i jest przekonany, że zarówno matematyka, jak i fizyka mogą być przedmiotami zrozumiałymi dla każdego. Prywatnie pasjonuje się astronomią, kolarstwem i żużlem.
Ewa Frąckowiak – magister biologii, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniu pedagogicznym, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, autorka licznych testów i zadań konkursowych, a przede wszystkim współautorka podręcznika wydanego przez prestiżową oficynę.
Sabina Buziuk-Klimaszyk – magister geografii, nauczyciel dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Specjalizuje się w skutecznym przygotowaniu uczniów do egzaminów gimnazjalnych i konkursów wojewódzkich. Potrafi w sposób kompetentny, jasny i ciekawy przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności. Interesuje się szeroko rozumianą przyrodą (geografia, biologia, ochrona środowiska).
Lidia Zarańska – magister chemii, nauczyciel dyplomowany z długim stażem pracy w gimnazjum, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, doradca metodyczny dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych Miasta Poznania, współpracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile, nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, koordynator rejonowy projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Sandra Schulz – magister fizyki, nauczycielka obdarzona umiejętnością budowania jasnego, logicznego i przekonującego wywodu myślowego; zyskuje sympatię i uznanie młodzieży.
Aleksandra Zapalska – magister matematyki, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniu pedagogicznym, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (przez kilka lat weryfikator prac gimnazjalnych), autorka testów na ogólnopolski konkurs matematyczny „ Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka – Plus”, od wielu lat przygotowuje młodzież do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Teresa Tomczak-Olszowa – magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz średniej; egzaminator maturalny, gimnazjalny i ósmoklasisty; specjalista ds. badań i analizy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie konstruowania testów. Od wielu lat efektywnie i skutecznie przygotowuje uczniów od egzaminów z zakresu języka polskiego.