Kadra

Anna Dymitrowska – magister filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, kieruje działalnością Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio”, sprawuje nadzór metodyczny i pedagogiczny.
Andrzej Dymitrowski – magister filologii polskiej, teatrolog, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pomysłodawca i organizator Poznańskiego Festiwalu Teatrów „MARCINEK” w latach 2001-2012, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, naucza języka polskiego oraz skutecznie przygotowuje młodzież do testów predyspozycji językowych; potrafi zyskać sympatię, zainteresować słuchaczy oraz jasno przedstawić omawiane zagadnienie.
Anna Kaszuba – magister matematyki, absolwentka Politechniki Radomskiej, czynna nauczycielka szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, wychowawczyni klasy; posiada bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne w szkole publicznej i niepublicznej, w języku polskim , a takze w nauczaniu dwujęzycznym  za granicą. Poprzez swoją pracę sprawia, że uczniowie rozumieją i lubią przedmioty ścisłe.  Uczy matematyki z pasją, pomysłowością oraz skutecznością. Wychowuje dzieci ( także troje własnych!) i młodzież w duchu przywiązania do polskiej tradycji kulturowej i Ojczyzny. Interesuje się literaturą ( nie tylko fachową! ) i sportem. Kocha rodzime krajobrazy…