Kadra |

Kadra

Anna Dymitrowska – magister filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, kieruje działalnością Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio”, sprawuje nadzór metodyczny i pedagogiczny.
Andrzej Dymitrowski – magister filologii polskiej, teatrolog, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pomysłodawca i organizator Poznańskiego Festiwalu Teatrów „MARCINEK” w latach 2001-2012, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, naucza języka polskiego oraz skutecznie przygotowuje młodzież do testów predyspozycji językowych; potrafi zyskać sympatię, zainteresować słuchaczy oraz jasno przedstawić omawiane zagadnienie.
Ewa Miler – magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne na poziomie szkoły średniej i gimnazjum; autorka cenionych materiałów dydaktycznych, potrafi zainteresować, zmotywować i nauczyć.
Dariusz Kołodziejczyk – magister historii, nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie, historia jest jego pasją, od szeregu lat przygotowuje z zaangażowaniem młodzież do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Tomasz Stachyra – magister matematyki, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Od wielu lat skutecznie przygotowuje do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych. Cieszy się sympatią i zaufaniem młodzieży, potrafi jasno wytłumaczyć to, co trudne i skomplikowane.
Ewa Frąckowiak – magister biologii, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniu pedagogicznym, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, autorka licznych testów i zadań konkursowych, a przede wszystkim współautorka podręcznika wydanego przez prestiżową oficynę.
Janusz Górny – magister geografii, pedagog z pasją, obdarzony wieloma zainteresowaniami, ma doświadczenie na różnych poziomach kształcenia, dokąd zawsze zabiera profesjonalizm i uśmiech.
Lidia Zarańska – magister chemii, nauczyciel dyplomowany z długim stażem pracy w gimnazjum, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, doradca metodyczny dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych Miasta Poznania, współpracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile, nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, koordynator rejonowy projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Sandra Schulz – magister fizyki, nauczycielka obdarzona umiejętnością budowania jasnego, logicznego i przekonującego wywodu myślowego; zyskuje sympatię i uznanie młodzieży.