Kadra

Anna Dymitrowska – magister filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, kieruje działalnością Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio”, sprawuje nadzór metodyczny i pedagogiczny.
Andrzej Dymitrowski – magister filologii polskiej, teatrolog, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pomysłodawca i organizator Poznańskiego Festiwalu Teatrów „MARCINEK” w latach 2001-2012, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, naucza języka polskiego oraz skutecznie przygotowuje młodzież do testów predyspozycji językowych; potrafi zyskać sympatię, zainteresować słuchaczy oraz jasno przedstawić omawiane zagadnienie.
Kamila Kreczmer – mgr matematyki i fizyki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego oraz Terapii Biofeedback i Myślenia Wizualnego, czynny nauczyciel szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, wychowawca klasy. Poprzez swoją pracę sprawia, że uczniowie rozumieją i lubią przedmioty ścisłe. Uczniowie w klasie oraz na zajęciach dodatkowych osiągają najwyższe wyniki z matematyki na egzaminie na koniec szkoły podstawowej. Uczy matematyki z pasją, pomysłowością oraz skutecznością.
Marzena Krasuska – mgr filologii polskiej,egzaminator i ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, doradca metodyczny, nauczycielka szkoły podstawowej z bogatym doświadczeniem na różnych poziomach edukacji. Osoba obdarzona wieloma pasjami, potrafi zainteresować i skutecznie nauczyć.