EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (kurs ósmoklasisty) przeznaczony jest dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, pragnących w sposób efektywny uzupełnić lub powtórzyć wiedzę wymaganą podczas egzaminu podsumowującego ten etap edukacji szkolnej.