Zapisy
egzamin ósmoklasisty

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Obecnie przyjmujemy zapisy do grupy E8/2.

Kurs rozpocznie się 3 października 2020 r. i trwać będzie do 8 maja 2021 r. Szczegółowe informacje i harmonogram zajęć znajdują się w komunikacie nr 2.

Zajęcia grupy E8/1 odbywają się w soboty w godz. 9.00-10.30 (część matematyczna ) oraz 10.45-12.15 (część polonistyczna).

Zajęcia grupy E8/2 odbywają się w soboty w godz. 9.00-10.30 (część polonistyczna) oraz 10.45-12.15 (część matematyczna).

Tegoroczny kurs jest o 20 godzin lekcyjnych dłuższy od ubiegłorocznego. Umożliwi to uzupełnić braki edukacyjne,  które, zapewne, pojawiły się w minionym roku szkolnym.

Prosimy zapisywać uczniów na kursy drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@kursy-egzaminacyjne.pl

W treści maila proszę podać:

– imię i nazwisko ucznia,

– imię i nazwisko osoby zapisującej ucznia na kurs,

– kontaktowy numer telefonu,

– typ kursu (np. kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty),

– część tematyczną (np. część polonistyczna i/lub matematyczna ).

Prosimy także o podanie w zgłoszeniu następujących deklaracji:

– Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na zajęcia prowadzone w trybie online, jeśli z powodów epidemicznych niemożliwe będzie prowadzenie lekcji w sposób tradycyjny (pkt. 5 Regulaminu).

– Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem kursu i akceptuję jego postanowienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o skorzystanie z kontaktu telefonicznego: 609 868 756 (godziny wieczorne).

Zapisanie Ucznia na kurs zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości zwrotnej.

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.