Koszty
test predyspozycji językowych – ÓSMA KLASA

Koszt kursu przygotowującego do testu predyspozycji językowych wynosi 600 zł.

Opłatę  należy wpłacić na konto Prywatnego Studium Oświatowego „Repetitio” nr

50 1020 5558 1111 1528  4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.