O kursie
egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (kurs ósmoklasisty) pozwala efektywnie, w sposób ciekawy, niestresujący uzupełnić i powtórzyć wiedzę oraz sprawdzić umiejętności określone w podstawie programowej z zakresu języka polskiego i matematyki wymagane podczas egzaminu ósmoklasisty

Przeznaczony jest zarówno dla uczniów doświadczających trudności dydaktycznych, jak i dla tych, którzy uzyskują dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

Praca w kilkunastoosobowej grupie pozwala uzyskiwać oczekiwane efekty dydaktyczne, odczuwać przyjemność funkcjonowania w przyjaznym otoczeniu, zapewnić indywidualizację metod nauczania, bliski kontakt nauczyciela i ucznia oraz poczucie podmiotowości ósmoklasisty.

Podczas zajęć uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli Studium.

Kurs trwa 96 godzin lekcyjnych i przygotowuje do dwóch części egzaminu ósmoklasisty. Aby uzyskać optymalne wyniki warunkujące sukces podczas rekrutacji do szkoły średniej, proponujemy następujący podział czasu dydaktycznego:

  • część  polonistyczna, 48 godzin lekcyjnych języka polskiego, jedno dwulekcyjne spotkanie w tygodniu;
  • część  matematyczna, 48 godzin lekcyjnych matematyki, jedno dwulekcyjne spotkanie w tygodniu.

Uczeń może dokonać wyboru udziału w kursie przygotowującym do jednej lub dwóch części egzaminu ósmoklasisty.

Studium nie organizuje kursu przygotowującego do części językowej (języki obce) egzaminu ósmoklasisty. Doświadczenie pokazuje, że zainteresowanie tego typu zajęciami jest niewielkie.