Test predyspozycji – komunikat nr 3 (data publikacji: 25.01.2018)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych rozpocznie się 3 marca 2018 r.  w sali nr 33  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Kurs obejmuje 8 dwulekcyjnych spotkań (godziny prowadzenia zajęć: 10.45 – 12.15), które odbędą się następujących terminach:

3, 10, 17, 24 marca 2018 r.

7, 14, 21, 28 kwietnia 2018 r.

Jeżeli termin testu predyspozycji językowych zostanie wyznaczony przed zakończeniem kursu, harmonogram zajęć zostanie zaktualizowany.

Grupa realizuje skróconą wersję programu.

Cena kursu wynosi 400 zł.

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.

Przypominamy, aby dzieci przyniosły zeszyty, przybory do pisania i karteczki z własnym adresem  e-mailowym (punkt 9 Zasad udziału w zajęciach, zakładka  REGULAMIN) !!!