Organizacja
kurs gimnazjalny

Zajęcia dydaktyczne kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego (kursu gimnazjalnego) odbywają od pierwszej soboty października danego roku szkolnego do soboty poprzedzającej egzamin gimnazjalny.

W czasie ferii zimowych i przerwy świątecznej zajęcia się nie odbywają.

W tygodniu ma miejsce jedno dwulelekcyjne spotkanie przygotowujące do jednej części egzaminu gimnazjalnego.

Lekcje odbywają się w soboty w godzinach porannych i południowych.

Czas dydaktyczny podzielony został wg następującego porządku:

  • 9.00 – 10.30 kurs przygotowujący do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
  • 10.45 – 12.15 kurs przygotowujący do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Jeśli pojawia się konieczność organizacji kolejnych grup kursu przygotowującego do danej części egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczne odbywają się w najbliższym czasie dydaktycznym /np. utworzenie kolejnej grupy przygotowującej do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego powoduje, ze właściwe dla niej zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w godzinach 9.00 – 10.30.

Kolejne grupy kursu przygotowującego do danej części egzaminu gimnazjalnego prowadzone są przez tych samych nauczycieli i realizują ten sam program.

Szczegóły dotyczące organizacji pracy w danym roku szkolnym (harmonogram zajęć) są publikowane na początku roku szkolnego w sekcji KOMUNIKATY.