Komunikat nr 3 – Zasady bezpieczeństwa epidemicznego (data publikacji: 21.08.2021)

  1. Rodzice/Opiekunowie, przyprowadzający  uczestników kursu na zajęcia, nie wchodzą do budynku Szkoły.
  2. Na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia, obowiązuje noszenie maseczek.
  3. Uczestnicy kursów mogą zdjąć maseczki po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, jeśli aktualne  przepisy odpowiednich służb państwowych na to pozwalają.
  4. Wszystkie zajęcia dla uczniów danej grupy odbywają się w tej samej sali , na stałych miejscach. Organizator dążyć będzie do tego, by pozwalały one  zachować zasadę dystansu społecznego.
  5. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie ze standardami sanitarnymi obowiązującymi w szkołach publicznych.
  6. Przerwy między zajęciami uczniowie spędzają w wyznaczonej dla swojej grupy części korytarza.
  7. W trakcie zajęć z danego przedmiotu będzie miała miejsce krótka przerwa pozwalająca przewietrzyć salę lekcyjną.
  8. Udział w zajęciach biorą osoby zdrowe (dobre samopoczucie, brak podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, kataru).

Uczestnicy zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w razie choroby/nieobecności otrzymują materiały dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć, na których nie byli obecni.

Uczestnicy zajęć przygotowujących do testu predyspozycji językowych w razie choroby/nieobecności w miarę możliwości biorą udział w wybranych zajęciach innej grupy/innego cyklu spotkań.