Komunikat nr 3 – egzamin ósmoklasity (data publikacji: 23.03.2020)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się 12 października 2019 r. Zajęcia prowadzone będą w salach nr 32 i 34  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Godziny zajęć:

Grupa E8/1

  • matematyka 9.00 – 10.30 (sala 34)
  • język polski 10.45 – 12.15 (sala 32)

Grupa E8/2

  • język polski 9.00 – 10.30 (sala 32)
  • matematyka 10.45 – 12.15 (sala 34)

Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych:

 sala 34 sala 32
12 X matematyka Język polski
19 X matematyka język polski
26 X matematyka język polski
9 XI matematyka język polski
16 XI matematyka język polski
23 XI matematyka język polski
30 XI matematyka język polski
7 XII matematyka język polski
14 XII matematyka język polski
21 XII matematyka język polski
11 I matematyka język polski
18 I matematyka język polski
15 II matematyka język polski
22 II matematyka język polski
29 II matematyka język polski
7 III matematyka język polski
? matematyka język polski
? matematyka język polski
? matematyka język polski
? matematyka język polski

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenie aktualności komunikatu.

Jeżeli ze względu na dużą liczbę chętnych konieczne będzie utworzenie kilku grup tematycznych (np. przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub matematyki) godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Należność za kurs należy wpłacić  na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania Ucznia do wskazanej grupy.