Komunikat nr 2 – egzamin ósmoklasisty (data publikacji: 20.08.2021)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się 2 października 2021r. Zajęcia prowadzone będą w salach nr 32 i 34  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Godziny zajęć:

Grupa E8/1

  • matematyka 9.00 – 10.35 (sala 34)
  • język polski 10.45 – 12.20 (sala 32)

Grupa E8/2

  • język polski 9.00 – 10.35 (sala 32)
  • matematyka10.45 – 12.20 (sala 34)

Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych:

  Data sala 34sala 32
2 XmatematykaJęzyk polski
9 Xmatematykajęzyk polski
16 Xmatematykajęzyk polski
23 Xmatematykajęzyk polski
6 XImatematykajęzyk polski
13 XImatematykajęzyk polski
20 XImatematykajęzyk polski
27 XImatematykajęzyk polski
4 XIImatematykajęzyk polski
11 XIImatematykajęzyk polski
18 XIImatematykajęzyk polski
8 Imatematykajęzyk polski
5 IImatematykajęzyk polski
12 IImatematykajęzyk polski
19 IImatematykajęzyk polski
26 IImatematykajęzyk polski
5 IIImatematykajęzyk polski
12 IIImatematykajęzyk polski
19 IIImatematykajęzyk polski
26 IIImatematykajęzyk polski
2 IVmatematykajęzyk polski
 9 IVmatematykajęzyk polski
23 IVmatematykajęzyk polski
7 Vmatematykajęzyk polski
14Vmatematykajęzyk polski
21 VmatematykaJęzyk polski

W czasie zajęć przestrzegane  będą wszystkie rygory sanitarne obowiązujące w szkołach publicznych.

Jeżeli ze względu na dużą liczbę chętnych konieczne będzie utworzenie kilku grup tematycznych (np. przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub matematyki) godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Należność za kurs należy wpłacić  na konto Studium nr

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania Ucznia do wskazanej grupy.