Komunikat nr 2 – egzamin ósmoklasisty (data publikacji: 20.08.2022)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się 1 października 2022 r. Zajęcia prowadzone będą w salach nr 32 i 34  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Godziny zajęć:

Grupa E8/1

  • matematyka 9.00 – 10.30 (sala 34)
  • język polski 10.45 – 12.15 (sala 32)

Grupa E8/2

  • język polski 9.00 – 10.30 (sala 32)
  • matematyka10.45 – 12.15 (sala 34)

Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych:

  Data sala 34sala 32
1 XmatematykaJęzyk polski
8 Xmatematykajęzyk polski
15 Xmatematykajęzyk polski
22 Xmatematykajęzyk polski
29 Xmatematykajęzyk polski
5 XImatematykajęzyk polski
19 XImatematykajęzyk polski
26 XImatematykajęzyk polski
3 XIImatematykajęzyk polski
10 XIImatematykajęzyk polski
17 XIImatematykajęzyk polski
14 Imatematykajęzyk polski
21 Imatematykajęzyk polski
18 IImatematykajęzyk polski
25 IImatematykajęzyk polski
4 IIImatematykajęzyk polski
11 IIImatematykajęzyk polski
18 IIImatematykajęzyk polski
25 IIImatematykajęzyk polski
1 IVmatematykajęzyk polski
15 IVmatematykajęzyk polski
 22 IVmatematykajęzyk polski
29 IVmatematykajęzyk polski
6 Vmatematykajęzyk polski
13Vmatematykajęzyk polski
20VmatematykaJęzyk polski

W czasie zajęć przestrzegane  będą wszystkie rygory sanitarne obowiązujące w szkołach publicznych.

Jeżeli ze względu na dużą liczbę chętnych konieczne będzie utworzenie kilku grup tematycznych (np. przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub matematyki) godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Należność za kurs należy wpłacić  na konto Studium nr

88 1020 4027 0000 1402 1835 2020

niezwłocznie  po otrzymaniu potwierdzenia zapisania Ucznia do wskazanej grupy .