Egzamin gimnazjalny – komunikat nr 2 (data publikacji: 08.12.2017)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się 7 października 2017 r. Zajęcia prowadzone będą w salach nr 34 i 36  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Należność za kurs należy wpłacić  na konto Studium nr

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie  po otrzymaniu potwierdzenia zapisania Ucznia do wskazanej grupy .

Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych:

 sala 34 sala 36
  7 X matematyka język polski
14X matematyka język polski
21 X matematyka język polski
28 X matematyka język polski
 4 XI matematyka Język polski
  11 XI matematyka język polski
18 XI matematyka historia + wos
25 XI matematyka historia + wos
2 XII biologia historia + wos
  9 XII biologia historia + wos
16 XII biologia historia + wos
6 I geografia historia + wos
13 I geografia historia + wos
20 I geografia historia + wos
27 I fizyka historia + wos
3 II chemia język polski
10 II fizyka język polski
3 III fizyka język polski
10 III chemia język polski
17 III chemia język polski
24 III matematyka język polski
7 IV matematyka Język polski
14 IV matematyka język polski

Jeżeli ze względu na dużą liczbę chętnych konieczne będzie utworzenie kilku grup tematycznych (np. przygotowujących do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu) godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Przypominamy ! Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  1. a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  1. b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

  1. c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00