O kursie gimnazjalnym

Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego (kursy gimnazjalne) pozwalają efektywnie, w sposób ciekawy, niestresujący uzupełnić i powtórzyć wiedzę oraz sprawdzić umiejętności wymagane podczas egzaminu gimnazjalnego.

Przeznaczony jest zarówno dla uczniów doświadczających trudności dydaktycznych, jak i dla tych, którzy uzyskują dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

Praca w kilkunastoosobowej grupie pozwala uzyskiwać oczekiwane efekty dydaktyczne, odczuwać przyjemność funkcjonowania w przyjaznym otoczeniu, zapewnić indywidualizację metod nauczania, bliski kontakt nauczyciela i ucznia oraz poczucie podmiotowości gimnazjalisty.

Podczas zajęć uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli Studium.

Kurs trwa 92 godziny lekcyjne i przygotowuje do dwóch części egzaminu gimnazjalnego. Aby uzyskać optymalne wyniki warunkujące sukces podczas rekrutacji do szkoły średniej, proponujemy następujący podział czasu dydaktycznego:

  • część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego , 46 godzin lekcyjnych, jedno dwulekcyjne spotkanie w tygodniu

28 godziny lekcyjne języka polskiego

18 godzin lekcyjnych historii oraz wiedzy o społeczeństwie

  • część matematyczno – przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego, 46 godzin lekcyjnych, jedno dwulekcyjne spotkanie w tygodniu

22 godziny lekcyjne matematyki

6 godzin lekcyjnych fizyki

6 godzin lekcyjnych chemii

6 godzin lekcyjnych biologii

6 godzin lekcyjnych geografii

Uczeń może dokonać wyboru udziału w kursie przygotowującym do jednej lub dwóch części egzaminu gimnazjalnego.