Komunikat nr 1 – Test predyspozycji (data publikacji 20.08.2022)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że zajęcia  kursu przygotowującego do testu predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych pragnących kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych  rozpoczną się 8 października 2022 r. o godzinie 9.00  w sali nr 33  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Kurs obejmuje 10 dwulekcyjnych spotkań, które odbędą się w następujących terminach:

 8, 15, 22, 29  października 2022 r.

5, 19, 26,  listopada 2022 r.

3, 10, 17  grudnia 2022 r.

Godziny zajęć:

Grupa A – 1   9.00 – 10.35 ;

Grupa A – 2  10.45 – 12.20 ;.

W połowie zajęć każdej grupy przewidziana jest  krótka ( trwająca 5 minut ! ) przerwa na przewietrzenie sali. Zapewniamy  także, że  przestrzegane będą wszystkie rygory sanitarne obowiązujące w szkołach publicznych

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.

Przypominamy, aby dzieci przyniosły zeszyty, przybory do pisania i karteczki z własnym adresem  e-mailowym (punkt 9 Zasad udziału w zajęciach, zakładka  REGULAMIN) !!!