Komunikat nr 1 – Test predyspozycji (data publikacji 10.01.2023)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że zajęcia  kursu przygotowującego do testu predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych pragnących kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych  rozpoczną się (data zostanie podana wkrótce)  w sali nr 33  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

W połowie zajęć każdej grupy przewidziana jest  krótka (trwająca 5 minut !) przerwa na przewietrzenie sali. Zapewniamy  także, że  przestrzegane będą wszystkie rygory sanitarne obowiązujące w szkołach publicznych

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.

Przypominamy, aby dzieci przyniosły zeszyty, przybory do pisania i karteczki z własnym adresem  e-mailowym (punkt 9 Zasad udziału w zajęciach, zakładka  REGULAMIN) !!!