Komunikat nr 1 – test predyspozycji SZÓSTA KLASA (data publikacji: 1.12.2020)

Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” informuje, że zajęcia kursu przygotowującego do testu predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych pragnących kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych  rozpoczną się (data zostanie podana po ustaniu zagrożenia epidemicznego) o godzinie 9.00  w sali nr 33  budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków przy ul. Swoboda 53 w Poznaniu.

Kurs obejmuje 10 dwulekcyjnych spotkań, które odbędą się w następujących terminach:

(daty zostaną podane po ustaniu zagrożenia epidemicznego)

Godziny zajęć:

Grupa A – 1   9.00 – 10.35;

Grupa A – 2   10.45 – 12.20;

Grupa A – 3   12,30 – 14.05.

W połowie zajęć każdej grupy przewidziana jest krótka (trwająca 5 minut!) przerwa na przewietrzenie sali. Zapewniamy także, że przestrzegane będą wszystkie rygory sanitarne obowiązujące w szkołach publicznych

Należność za kurs należy wpłacić na konto Studium nr:

50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanej grupy.

Przypominamy, aby dzieci przyniosły zeszyty, przybory do pisania i karteczki z własnym adresem e-mailowym (punkt 9 Zasad udziału w zajęciach, zakładka REGULAMIN) !!!